کارت اعتباری مصالح ساختمانی؛ رویایی که تعبیر نشد/ بانک مسکن پرونده "کارت اعتباری" را بایگانی کرد؟