آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی با حضور 16 تکواندوکار