ستاره پرسپولیس طلسم ۷ ماهه را شکست/ پیام مهم به سرمربی تیم ملی