فیلم عجیب از زیرزمین یک باغ که رمز ارز استخراج می کردند / در گلبهار مشهد فاش شد