ویدئو| رهبر انقلاب: مهمترین خصوصیت شعر فارسی تولید سرمایه‌های معنوی و معرفتی است