ابهام درباره وضعیت رئیس‌جمهور «تونس» و درخواست برای شفاف‌سازی درباره آن