فارین پالیسی: 3 میلیون گذرنامه سفید افغانستان در انباری در لیتوانی است