عکس| آزار و اذیت کشتی‌های ایرانی توسط ناو جنگی آذربایجان