به گزارش اکوایران؛ براساس شاخص مدیران خرید بیشترین رشد فروش در سال 1401 در اردیبهشت‌ماه زده شد؛ بطوریکه مدیران خرید در این ماه عدد 60.08 را به این شاخص اختصاص دادند. اما کمترین عدد این شاخص براساس گزارش شامخ  در فروردین ماه ثبت شد؛ رکودی که فعالان اقتصادی به تعطیلات عید نسبت می دهند و داده‌ها نیز نشان از آن دارد که  بنگاه‌های اقتصادی  پس فروردین توانستند افت این شاخص را جبران کنند، به طوریکه در اردیبهشت رکورد این شاخص شکسته شد. اما در شهریورماه و با شروع ناآرامی‌ها شاهد کاهشی شدن مجدد این شاخص بودیم، بطوریکه عدد شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در ماه‌های مهر، آبان، آذر و دی زیر 40 بوده و شکل انقباضی داشت. با نگاهی به روند داده‌های مدیران بنگاه‌های اقتصادی می توان گفت کمترین عدد این شاخص پس از شروع ناآرامی ‌ها در شهریور ماه صورت گرفته است. 

بررسی روند 11 ماه شاخص مدیران خرید نشان می دهد در مدت زمان مورد بررسی وضعیت فروش بنگاه‌ها در اردیبهشت ماه با نمره 69.97 در بهترین وضعیت قرار داشته و پس از اردیبهشت ماه ارزیابی‌ها نشان می دهد در خرداد این روند با عدد 58.08 در بالاترین سطح قرار داشته است.  با این شرایط می توان گفت هرچند شاخص میزان فروش کالا یا خدمات در ابتدای سال شکل انقباضی داشت،‌ اما در اسفند ماه این روند شکل معکوس به خود گرفت و این شاخص از رکود خارج شد.

فعالان اقتصادی معتقدند رکود در شاخص میران فروش کالاها یا خدمات از یک سو به دلیل کاهش شدید فعالیت‌ها در ماه قبل بوده و از سوی دیگر نااطمینانی که به دلیل شرایط تورمی طی ماه‌های آینده به وجود آمده بر این شاخص اثرگذار بوده است.  میزان فروش کالا