به گزارش اکوایران، بنا به آخرین داده‌های مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی در پاییز سال گذشته 2.8 درصد برآورد شده است. بر این اساس حجم اقتصاد ایران از 189.6 هزار میلیارد تومان در پاییز سال 1400 به نزدیکی 195 هزار میلیارد تومان در پاییز 1401 رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم حقیقی ارزش افزوده بخش خدمات در پاییز سال گذشته بالغ بر 1.1 هزار میلیارد تومان بوده است. به بیان دیگر 52.1 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران سهم بخش خدمات است. این در حالیست که سهم این بخش در پاییز سال 1400 حدود 50.7 درصد بوده است. کاهش سهم بخش خدمات از کیک اقتصاد ایران در پاییز 1401 نسبت به پاییز سال 1400 گویای این است که سرعت رشد این بخش در یک سال منتهی به پاییز نسبت به سرعت رشد بخش‌های دیگر پایین‌تر بوده است.

مرور 60 فصل گذشته روند رشد اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که تنها در ۱۰ فصل رشد این بخش منفی به ثبت رسیده است. این در حالیست که در همین بازه زمانی رشد اقتصادی کل نزدیک به 20 فصل منفی برآورد شده است. به بیان دیگر از سال 1385 تا سال 1401 تعداد فصولی که رشد اقتصادی بخش خدمات منفی بوده تقریبا نصف فصولی است که رشد اقتصادی کل منفی به ثبت رسیده است. این امر نشان می‌دهد بخش خدمات نسبت به سایر بخش‌ها ثبات بیشتری داشته و کمتر تحت تأثیر شوک‌ها قرار می‌گیرد.

در سال 99 به دلیل شیوع کرونا اقتصاد ایران به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. زمانی که بحران‌هایی مانند کرونا رخ می‌دهد نخستین و بیشترین ضربه به بخش خدمات وارد می‌شود. از همین رو در سال 99 رشد اقتصادی این بخش منفی به ثبت رسید. اما با آغاز سال 1400 و خو کردن جامعه و اقتصاد به شرایط جدید، رشد این بخش مثبت شد. این روند صعودی تا بهار سال گذشته ادامه یافت اما از تابستان 1401 روندی نزولی را آغاز کرده است؛ به گونه‌ای که نرخ رشد این بخش از نزدیک 6 درصد به کانال یک درصد رسیده است.

بخش خدمات به عنوان بزرگترین بخش اقتصاد ایران نقش بسزایی در رشد اقتصادی کل دارد و چنانچه این بخش دچار مشکل شود یقیقنا اثر به طور چشمگیری در رشد اقتصادی کل دیده خواهد شد.

photo_2023-03-17_19-26-43