ادعای دوباره بازیکنان روسیه علیه ایران؛ آب و هوای تهران مشکل داشت و کلا معذب بودیم!