شهرخبر

تاثیر منفی روسیه بر ایران/ بازار صادرات ایران را بهم ریخت

ورود روس‌ها به بازار فولاد، بازار ایران را بهم ریخت و منجر به کاهش صادرات ایران شد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، مدیرعامل فولاد خوزستان در اواخر سال 1401، برخی سیاست‌های دولت در این سال همچون بخشنامه عوارض صادراتی را به نقد کشید و گفت: بخشنامه عوارض صادراتی سیاستی در راستای تنبیه صادرات بود.

امین ابراهیمی، چندنرخی بودن ارز را نیز مورد نقدش قرار داد و خواهان تک‌نرخی شدن ارز شد. او یکی از چالش‌های تولید را قیمت‌گذاری دستوری خواند و بر سیاست  اقتصاد آزاد  تاکید کرد.

ابراهیمی گفت: باید عرضه و تقاضا قیمت را در بازار تعیین کند.

طبق اظهارات او، ورود روس‌ها به بازار فولاد، بازار ایران را بهم ریخت و منجر به  کاهش صادرات  ایران شد.