کودتا علیه سرمربی تیم ملی تایید شد/ کدام بازیکنان در این ماجرا بودند؟