کودتا علیه سرمربی تیم ملی تایید شد/ کدام بازیکنان به نهاد ریاست جمهوری رفتند؟