شهرخبر

فیلم | دید و بازدید نوروزی به سبک عروس هلندی

پرندگان بسیار باهوش هستند.

در این فیلم مشاهده میکنید که یک عروس هلندی چگونه به حرف صاحبش گوش می دهد و وقتی این خانم پای خود را به سمت پرنده می برد او هم حرکتی مثل دست دادن انسان ها باهم را انجام می دهد و یکی از پاهایش را به پای صاحبش می رساند.