بانک‌ها نام متقاضیان را از قرعه‌کشی خودرو حذف کردند؟