شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#فرودگاه مهرآباد

فرود بوئینک787 سعودی در فرودگاه مهرآباد

یک کانال خبری از فرود یک پرواز عربستان در ساعات پایانی دیشب خبرداد.