هشدار جدی امارات به نتانیاهو/ رویکرد دولت اسرائیل با توافقنامه های ابراهیم در تعارض است