واگذاری نادرست نساجی مازندران، نقطه آغازی بود برای از رونق افتادنِ حیاتی‌ترین کسب‌وکار شمالی‌ها در قائم‌شهر. حالا دیگر خبری از نساجی مازندران نیست.

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.