چین از ورود غیرقانونی کشتی جنگی آمریکایی به آبهای کشورش خبر داد