شهرخبر

حضور بدون تشریفات فرزند آیت الله سیستانی در فرودگاه ایران + عکس

حضور بدون تشریفات فرزند آیت الله سیستانی در فرودگاه ایران + عکس

فرزند آیت الله سیستانی در فرودگاه ایران سید محمد باقر یکی از دو فرزند مرجعیت علیای جهان تشیع سیدعلی سیستانی است،که بدون تشریفات با پاسپورت ایرانی‌اش به ایران سفر کرده است.