واکنش به ابهام توطئه مصدومیت ستاره‌های روسی پیش از بازی با ایران