ساندرو استپ وی در بازار چند معامله می شود؟ + جدول قیمت