شهرخبر

فیلم/ استقرار ناوهای نیروی دریایی ایران، چین و روسیه در شمال اقیانوس هند

رزمایش مرکب

آخرین هماهنگی و طرح چهارمین رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ‏۲۰۲۳ در شمال اقیانوس هند با ورود ناوهای نیروی دریایی چین و روسیه به منطقه عمومی رزمایش به سواحل مکران صورت گرفت.