شهرخبر

فیلم/ فرو ریختن خانه‌ای در کالیفرنیا بر اثر بارش باران

1

خانه ای در کالیفرنیا بر اثر بارش باران فرو ریخت.