شهرخبر

عمونوروز و حاجی فیروز در شیراز+ عکس

عمونوروز و حاجی فیروز در شیراز+ عکس

نوای شادی و نشاط نوروزی با نواهای "عمو نوروز" و "حاجی فیروز" شخصیت های داستانی نوروز در میان مردم شیراز نویددهنده پایان سال کهنه و آغاز سال جدید است.