شهرخبر

شاهکار یک فروشنده؛ تبدیل نقاشی دلخواه مشتری به آب‌نبات خوشمزه!

یک فروشگاه معروف آبنبات و پاستیل فروشی در استرالیا، هر نقاشی و طراحی دلخواه مشتری را تبدیل به آبنبات می کند.