افول عجیب و غریب ستاره پرسپولیس | ستاره یحیی هر روز بدتر از دیروز