به گزارش اکوایران، همچنین شایعات زیادی در این باره مطرح شده است. در همین ارتباط تسنیم نوشت  جدیدترین خبرها از جلسه شورای عالی کار بیانگر این است که روی مبانی کلی سبد معیشت و میزان کالری مصرفی خانوار کارگری، توافق حاصل شده است. همچنین، روی نرخ نهایی و میزان دستمزد 1402 چانه زنی ادامه دارد. 

همچنین تسنیم در ادامه آورده است خبرهای رسیده حاکی از این است که پیشنهاد افزایش 20 درصدی حداقل مزد در مذاکرات امروز مطرح شده است، اما نمایندگان کارگری اصرار دارند میزان افزایش مزد، به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باشد؛ هنوز عدد و رقمی نهایی نشده است و مذاکرات ادامه دارد.

خبرگزاری مهر نیز در همین ارتباط نوشته است هرچند اخبار غیر رسمی حکایت از حداقل حقوق ۸ میلیون تومان دارد اما ظاهراً چانه زنی‌ها هنوز بر روی سبد معیشت ادامه دارد و این موضوع موجب شده تا تعیین حداقل حقوق به تعویق بیافتد.