خطبی جمعه تهران: امسال، «اقشار ضعیف» در افزایش قیمت‌ها، اذیت شدند / حال دشمنان ما «خیلی خراب» است