رقم سبد معیشت و افزایش حقوق کارگران روی هوا/ دولت جلوی اشتباه بزرگ را بگیرد!