چالش‌های مزدی ۱۴۰۲/ برای هیچ چیز توافق نشده، نه رقم سبد معیشت و نه میزان افزایش حقوق کارگران