تاکتیک دولت در مقابل افزایش دستمزد/ افزایش حقوق کارگران، تورم را بالا می‌برد؟