راویان «حوض خون» اجازه حضور در کاروان راهیان‌نور را نیافتند