شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#آمریکا#بارش برف

تصاویر| بارش برف شدید در قاره آمریکا

بارش بی سابقه باران و برف در هفته های اخیرقسمتی از قاره آمریکای شمالی را از خشکسالی مداوم رها و ذخیره برف کوهستانی را تقویت کرده است.

 

بارش برف شدید در قاره آمریکا

بارش برف شدید در قاره آمریکا

بارش برف شدید در قاره آمریکا

بارش برف شدید در قاره آمریکا

بارش برف شدید در قاره آمریکا

بارش برف شدید در قاره آمریکا

بارش برف شدید در قاره آمریکا

بارش برف شدید در قاره آمریکا

بارش برف شدید در قاره آمریکا

بارش برف شدید در قاره آمریکا

بارش برف شدید در قاره آمریکا

بارش برف شدید در قاره آمریکا

بارش برف شدید در قاره آمریکا

بارش برف شدید در قاره آمریکا

بارش برف شدید در قاره آمریکا

بارش برف شدید در قاره آمریکا

بارش برف شدید در قاره آمریکا