ستاره پرسپولیس به قطر رفت | حضور در کنار بازیکن مطرحی که ایرانی‌ها از او خاطره خوش ندارند!