شهرخبر

دیوان عدالت اداری آئین‌نامه وزارت علوم در خصوص معادل‌سازی دروس را ابطال کرد

دیوان عدالت اداری آئین‌نامه وزارت علوم در خصوص معادل‌سازی دروس را ابطال کرد

با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آئین‌نامه آموزشی در خصوص معادل‌سازی دروس دوره‌های کاردانی و کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باطل شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و درخواست ابطال تبصره 2 ماده 28 آیین نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی مصوب 16/12/1393 مبنی بر اینکه معادل‌سازی دروس را صرفاً در شیوه‌های آموزشی هم‌عرض مجاز می‌داند و خارج از آن، باید درس مربوطه مجدد اخذ و هزینه آن پرداخت شود، این مصوبه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال شد.

در رأی مزبور آمده است؛ با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 28 آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (موضوع ابلاغیه شماره 2/244759 مورخ 24/12/1393 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، معادل‌سازی واحدهای مشابه گذرانده‌ شده را صرفا در شیوه آموزش هم عرض به شرح مقرر در تبصره مورد شکایت امکان‌پذیر دانسته است، لذا متضمن اعمال تبعیض ناروا میان اشخاصی است که در دوره‌های مختلف آموزشی به تحصیل پرداخته‌اند و با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و از طرفی عدم امکان معادل‌سازی دروس مشابه گذرانده‌ شده و متعاقباً اجبار به اخذ مجدد آن دروس توسط دانشجویان و دانش‌آموختگان دوره‌های نیمه‌حضوری و غیرحضوری در دوره‌های حضوری و همچنین دانشجویان و دانش‌آموختگان دوره‌های غیرحضوری در دوره‌های نیمه حضوری، علاوه بر عدم اعتباربخشی به واحدهای قبولی مورد تأیید از این حیث که موجب دریافت وجه در قبال اخذ مجدد آن دروس می‌گردد، منجر به تحمیل هزینه اضافی شده و اخذ آن برمبنای حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 خلاف قانون است و لذا برمبنای دلایل مذکور، تبصره 2 ماده 28 آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (موضوع ابلاغیه شماره 2/244759 مورخ 24/12/1393 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

انتهای پیام/