شهرخبر

سفر هیاتی از طالبان به ایران

یک هیأت از طالبان به‌منظور بررسی مشکلات مهاجرین افغان، به ایران سفر کرده است.

وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرد که «محمدجان خدرخیل»، رئیس بازرسی داخلی این وزارت در رأس یک هیأت به‌منظور بررسی مشکلات مهاجرین افغان، به ایران سفر کرده است.