شهرخبر

فیلم/ آخرین آمار عفو اخیر از زبان اژه‌ای

آخرین آمار عفو اخیر از زبان اژه‌ای

رئیس قوه قضاییه: تاکنون ۸۲ هزار نفر مشمول عفو شده‌اند که ممکن است این آمار افزایش یابد. از این میزان ۲۲ هزار نفر عفوشدگان اغتشاشات هستند که یا محکومیت پیدا کرده بودند و یا قبل از محکومیت عفو شدند.