تعجب‌آور نیست اگر خبر بعدی ازسرگیری مذاکرات برجام باشد!