وزارت خارجه چین: توافق ایران و عربستان الگوی حل اختلافات از طریق گفتگو است