ابهام درباره دعوت مهاجم تیم ملی/ آزمون مقابل روسیه دعوت می‌شود؟