شهرخبر

فیلم/ پس از هفت سال سکوت!

پس از هفت سال سکوت!

عصر روزگذشته بود که بمب خبری توافق ایران وعربستان با میانجی‌گری چین در رسانه‌ها منتشر شده و واکنش بسیاری ازمقامات و رسانه‌های مختلف را برانگیخت.اما این توافق چگونه به ثمر رسید واهداف انعقاد آن چه بود؟