شهرخبر

آشتی مخفیانه ایران و عربستان بعد از هفت سال

پایان یک بن‌بست هفت ساله: مراسم امضای بیانیه توافق ایران و عربستانشمخانی گفت: «سفر بهمن‌ماه رئیس‌جمهور به چین و گفت‌وگوی رئیس جمهور چین با رئیسی بستر شکل‌گیری مذاکرات جدید و بسیار جدی میان هیأت‌های ایران و عربستان را فراهم کرد.

پایان یک بن‌بست هفت ساله: مراسم امضای بیانیه توافق ایران و عربستان

شمخانی گفت: «سفر بهمن‌ماه رئیس‌جمهور به چین و گفت‌وگوی رئیس جمهور چین با رئیسی بستر شکل‌گیری مذاکرات جدید و بسیار جدی میان هیأت‌های ایران و عربستان را فراهم کرد.

 

حجم ویدیو: 2.56M | مدت زمان ویدیو: 00:01:02 دانلود ویدیو