20 هزار تن گندم اهدایی هند از طریق ایران به افغانستان ارسال می‌شود