شهرخبر

تصاویر سیاه و سفید از حیات وحش آفریقا

تصاویر سیاه و سفید از حیات وحش آفریقا

تصاویی از حیات وحش آفریقا که توسط "لوران باهو" به صورت سیاه و سفید به ثبت رسیده است.