شهرخبر

شرایط تبدیل پلاک ‌آزاد به ملی اعلام شد

شرایط تبدیل پلاک ‌آزاد به ملی اعلام شد

برنا: بر اساس مصوبه‌ای که در بهمن ماه سال هزار و چهارصد و یک، ابلاغ شد، شرایط و هزینه‌های لازم این امر مورد پیش بینی قرار گرفت و مالکین خودروهای وارداتی، تنها با رعایت این شرایط و اطلاع از مدارک لازم، می‌توانند نسبت به تبدیل پلاک منطقه آزاد به ملی، اقدام کنند.

شرایط تبدیل پلاک منطقه آزاد به ملی

کارشناسی قیمت خودرو و پرداخت هزینه انجام مراحل تبدیل پلاک، بر اساس قیمت تعیین

شده در کارشناسی

داشتن مدارک خودرو

پرداخت حقوق ورودی خودرو که شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی می‌شوند

پرداخت عوارض

پس از اینکه دارنده خودروی پلاک منطقه آزاد، نسبت به انجام امور بالا، اقدام کرد، پلاک منطقه آزاد او به پلاک ملی، تغییر یافته و می‌تواند به صورت قانونی، در مناطق مختلف، تردد داشته باشد. 

مدارک لازم برای تبدیل پلاک منطقه آزاد به ملی

مدارک هویتی مالک خودرو، اعم از کارت ملی و شناسنامه و در صورت عدم دسترسی به کارت ملی، رسید ثبت نام آن نیز، قابل پذیرش است

مدارک مربوط به مالکیت خودرو، اعم از برگه کمپانی، سند فروش مزایده‌ای، پروانه،

مدارک مربوط به سند گمرکی و تاییدیه گمرکی از سامانه گمرک

مدارک مربوط به پرداخت عوارض و حقوق گمرکی خودرو وارداتی

داشتن وکالت نامه رسمی و دارای تاریخ؛ در صورتی که وکیل، به نیابت از مالک اصلی خودرو، برای انجام کارهای تبدیل پلاک، اقدام می‌نماید.