به گزارش اکوایران، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بخش یک جزء (1) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش یک جزء (1) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده آمده است: «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء 2 بند الف تبصره 18 مشمول این حکم نمی‌باشد.

1-1-  مبلغ ششصد و نود هزار میلیارد (690,000,000,000,000) ریال بابت یارانه دارو.»