مقام اتحادیه اروپا : حکومت کنونی افغانستان برای مبارزه با داعش تلاش می‌کند