وزیر علوم:دیپلماسی علمی نیازمند عزم فرابخشی است/امکان غیرحضوری شدن صدور گذرنامه دانشجویان بین الملل